ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ФАЙЛІВ COOKIE ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

SUPER HOBBY

https://www.super-hobby.com.ua/ 

 

 

 

  1. МЕТА ПОЛІТИКИ

 

1. Адміністратором Ваших персональних даних, зібраних Інтернет-магазином і організацією, яка керує Інтернет-магазином, є PJB Hobby Sp. z o.o., Ko¼mice Wielkie 781, 32-020 Wieliczka (Польща), PL683-211-47-40, електронну адресу: [email protected], +48 12-284-83-28(SUPER HOBBY) (надалі: «Адміністратор»).

2. Політика конфіденційності та файлів cookie Інтернет-магазину (надалі: «Політика») є інформативною, тобто не є джерелом зобов’язань для відвідувачів Інтернет-магазину. Терміни, написані з великої літери, які не визначені в Політиці, мають значення, надане їм Правилами Інтернет-магазину. Будь-які запитання чи сумніви, пов’язані з обробкою ваших персональних даних, можна надсилати на електронну адресу: [email protected] .

2. Метою цієї Політики є:  

а) представлення правил обробки персональних даних Адміністратором у  рамках Інтернет-магазину, а також надання суб’єктам даних необхідної інформації щодо обробки їх персональних даних відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄC (Загальний регламент про захист даних), (надалі: «GDPR») i в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних» та Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних.

б) роз’яснення Ваших прав щодо персональних даних, які обробляються Адміністратором, та способу їх захисту;

в) надання інформації про файли cookie, які використовує Інтернет-магазин, і правила їх прийому.

3. Адміністратор заявляє, що особливо піклується про захист інтересів людей, яких стосуються дані,  і, зокрема, гарантує, що:

a) персональні дані обробляються законно, справедливо та прозоро для суб’єктів даних;

б) персональні дані збираються для певних, явних і законних цілей і не обробляються в подальшому способом, несумісним з цими цілями;

в) персональні дані, що обробляються, повинні бути адекватними, відповідними та обмеженими тим, що необхідно для цілей, для яких вони обробляються;

г) персональні дані, що обробляються, повинні бути точними і, якщо необхідно, оновлюватися;

ґ) персональні дані зберігаються у формі, яка дозволяє ідентифікувати суб’єктів даних не довше, ніж це необхідно для цілей, для яких персональні дані обробляються;

д) персональні дані обробляються у спосіб, який забезпечує належну безпеку персональних даних, включаючи захист від несанкціонованої або незаконної обробки та від випадкової втрати, знищення чи пошкодження, із застосуванням відповідних технічних або організаційних заходів.

4. Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для досягнення цілей, зазначених у пункті II нижче.

 

 

II. ЦІЛІ ТА ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ваші Персональні дані можуть бути оброблені в різних цілях та на різних правових підставах, залежно від того, якими функціональними можливостями інтернет-магазину Ви користуєтесь, зокрема для укладення та реалізації договорів, укладених з Вами, для проведення маркетингових заходів, ринкового та статистичного аналізу, підвищення якості обслуговування, виконання відповідних юридичних обов’язків, покладених на Адміністратора або виявлення зловживань. Деталі нижче.

 

 

 

1. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ / ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ

Особисті дані, надані Вами у зв’язку з налаштуванням облікового запису в Інтернет-магазині, а також інші персональні дані, отримані у зв’язку з Вашою діяльністю в Інтернет-магазині та використанням Електронних послуг, обробляються в основному для того, щоб Ви могли зареєструватися в Інтернет-магазині та для обслуговування Вашого Облікового запису, а також для користування іншими доступними Електронними послугами. Правовою підставою для обробки Ваших персональних даних з цією метою є необхідність виконання укладеного з Адміністратором Договору про надання послуг – ст. 6 зак. 1 літ. б) GDPR.

Ваші особисті дані також можуть оброблятися для проведення маркетингової, аналітичної та статистичної діяльності, а також для подання або захисту будь-яких претензій. Правовою підставою для обробки Ваших персональних даних у цьому випадку є законний інтерес Адміністратора або третьої особи – ст. 6 зак. 1 літ. е) GDPR.

 

2. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Персональні дані, надані вами у зв’язку з оформленням Замовлень та укладенням Договору купівлі-продажу в Інтернет-магазині, обробляються в першу чергу для здійснення процесу купівлі, тобто:

а) для виконання Вашого Замовлення та укладеного Договору купівлі-продажу. Правовою підставою для обробки Ваших персональних даних для цієї мети є необхідність виконання Договору купівлі-продажу, укладеного з Адміністратором - ст. 6 зак. 1 літ. б) GDPR;

б) для врегулювання Вашого Замовлення та укладеного Договору купівлі-продажу, включаючи видачу та зберігання документів про продаж, розгляд повернень та скарг. Правовою підставою обробки персональних даних з цією метою є виконання обов’язків, покладених на Адміністратора законодавством, у тому числі обов’язків ведення бухгалтерського обліку та оподаткування – ст. 6 зак. 1 літ. в) GDPR.

Ваші персональні дані також можуть оброблятися для проведення маркетингової, аналітичної та статистичної діяльності, а також для подання чи захисту будь-яких претензій. Правовою підставою для обробки Ваших персональних даних у цьому випадку є законний інтерес Адміністратора або третьої особи – ст. 6 зак. 1 літ. е) GDPR.

 

3. КОНТАКТ З ЗАМОВНИКОМ

Персональні дані, надані вами у зв’язку з встановленням зв’язку з Адміністратором через електронну пошту, телефон, чат або контактну форму, обробляються в основному для обслуговування вашого запиту та надання відповіді. Правовою підставою для обробки ваших персональних даних з цією метою є законний інтерес Адміністратора - ст. 6 зак. 1 літ. е) GDPR.

Ваші персональні дані також можуть оброблятися для проведення маркетингової, аналітичної та статистичної діяльності, а також для подання чи захисту будь-яких претензій. Правовою підставою для обробки Ваших персональних даних у цьому випадку є законний інтерес Адміністратора або третьої особи – ст. 6 зак. 1 літ. е) GDPR.

 

 

III. ЧАС ОБРОБКИ

1. Ваші персональні дані обробляються:

a) у зв’язку зі створенням Облікового запису або використанням інших Електронних послуг – протягом дії Облікового запису або використання інших Електронних послуг;

б) у зв'язку з поданням Замовлення та укладенням Договору купівлі-продажу - протягом періоду необхідного для виконання Замовлення та виконання укладеного Договору купівлі-продажу, включаючи розрахунок за Замовленням та укладеним Договором купівлі-продажу та виконання юридичних зобов'язань, пов'язаних з укладеним договором (бугалтерські та податкові зобов'язання );

в) у зв’язку із встановленням контакту з Адміністратором – протягом терміну, необхідного для розгляду Вашого звернення та надання відповіді;

г) у зв’язку з маркетинговою, аналітичною чи статистичною діяльністю – протягом законного інтересу Адміністратора чи третьої сторони або до тих пір, поки Ви не заперечуєте проти такої обробки;

2. Крім того, у кожному випадку Ваші персональні дані також можуть оброблятися протягом часу, необхідного для:

a) виконання Адміністратором обов'язків згідно з чинним законодавством;

б) пред'явлення або захист від будь-яких позовів - протягом терміну давності, визначеного чинним законодавством.

3. Залежно від обсягу персональних даних і цілей їх обробки Ваші персональні дані можуть зберігатися протягом різного терміну. У кожному випадку вирішальним є довший термін зберігання персональних даних.

 

IV. ОТРИМУВАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Адміністратор може передавати Ваші персональні дані третім особам, з якими він співпрацює в рамках роботи Інтернет-магазину. Це можуть бути організації, які технічно допомагають у роботі Інтернет-магазину, наприклад, постачальники послуг хостингу чи ІКТ, перевізники чи посередники, що здійснюють доставку замовлених Товарів, організації, що обробляють електронні платежі чи платежі картками, компанії, які надають підтримку у спілкуванні з клієнтами та реалізації маркетингу кампанії, а також постачальники юридичних та консультаційних послуг. Треті особи, яким Адміністратор надає персональні дані в рамках Інтернет-магазину, зобов’язані вживати належних заходів для запевнення безпеки та захисту Ваших персональних даних. Ваші персональні дані також можуть бути передані компаніям з групи капіталу, до якої належить Адміністратор.

2. Ваші персональні дані зазвичай обробляються в межах Європейської економічної зони (надалі: «ЄЕЗ»). Однак, через співпрацю Адміністратора з третіми сторонами в рамках діяльності Інтернет-магазину, Ваші персональні дані можуть бути передані в країну за межами ЄЕЗ, в якій організація, яка співпрацює з Адміністратором, підтримує інструменти для обробки персональних даних у співпраці з Адміністратором. У разі такої передачі даних, це буде відбуватися лише в обсязі, необхідному для надання Адміністратору послуг цими суб’єктами.

3. У разі передачі Ваших персональних даних суб’єктам, розташованим за межами ЄЕЗ, Адміністратор забезпечує застосування вимог, вказаних у розділі 5 GDPR, включаючи застосування відповідних гарантій передачі у формі стандартних договірних положень, прийнятих відповідно до рішення Європейської комісії. Ви можете отримати захищену копію персональних даних, переданих за межі ЄЕЗ, зв’язавшись з Адміністратором за такою електронною адресою: [email protected] .

 

V. ПРАВА ОСІБ, ЯКИХ СТОСУЮТЬСЯ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 

Суб’єкт даних має право на:

a) доступ до персональних даних (включаючи, наприклад, отримання інформації про те, які персональні дані обробляються);

б) запити на виправлення та обмеження обробки персональних даних (наприклад, якщо вони неправильні);

в) видалення персональних даних (наприклад, якщо вони оброблялися незаконно);

г) передачу персональних даних, які були надані Адміністратору та які обробляються автоматизовано, і обробка ґрунтується на згоді або на основі необхідності виконання договору, наприклад, іншому адміністратору;

ґ) відкликання згоди (якщо підставою для обробки є згода) у будь-який час, причому відкликання згоди не впливає на обробку, здійснену Адміністратором відповідно до закону до її відкликання;

д) заперечування проти обробки персональних даних, виходячи з передумови необхідності для цілей, що випливають із законних інтересів Адміністратора або третьої сторони, включаючи, зокрема, обробку в маркетингових цілях;

е) подання скарги голові Офісу із захисту персональних даних.

 

 

 

 

VI. ФАЙЛИ COOKIE

 

1. Адміністратор використовує файли cookie (невеликі текстові файли) або файли cookie з функціями, схожими на файли cookie, які зберігаються на Вашому кінцевому пристрої у зв'язку з користуванням з Інтернет-магазину.

2. Файли cookie дозволяють нам забезпечити належну роботу Інтернет-магазину та виконання його основних функцій. Ми також можемо використовувати їх для аналізу використання Інтернет-магазину, адаптації його до Ваших інтересів і представлення спеціального рекламного контенту.

3. Файли cookie збирають різного роду інформацію, яка, як правило, не є персональними даними (вони не дозволяють на Вашу ідентифікацію). Однак певна інформація, залежно від її змісту та використання, може бути приписана конкретній особі і, таким чином, вважатися персональними даними. По відношенню до такого типу інформації відповідно застосовуються положення Політики щодо персональних даних. У тій мірі, в якій файли cookie будуть містити Ваші персональні дані, підставою для їх обробки є законний інтерес Адміністратора або третьої сторони - ст. 6 зак. 1 літ. е) GDPR.

4. Інтернет-магазин використовує файли cookie двох основних типів:

а) «сеансові» (session cookies) — це тимчасові файли, які зберігаються на Вашому кінцевому пристрої, доки Ви не залишите веб-сайт або не вимкнете програмне забезпечення (веб-браузер);

б) «постійні» (persistent cookies) — які зберігаються на Вашому кінцевому пристрої протягом часу, зазначеного в параметрах файлів cookie, або до тих пір, поки Ви їх не видалите.

5. Окрім необхідних файлів cookie (які ми використовуємо для забезпечення належної роботи веб-сайту та його безпечного використання), у рамках Інтернет-магазину ми також можемо використовувати такі типи файлів cookie:

а) аналітичні та функціональні – файли cookie, спрямовані на аналіз використання Інтернет-магазину. Завдяки їм ми можемо визначати кількість людей, які відвідують Інтернет-магазин, а також виявляти порушення в його функціонуванні та, при цьому, постійно його вдосконалювати. Ці файли cookie також полегшують Вам користування Інтернет-магазином (наприклад, запам’ятовуючи надану вами інформацію та налаштування);

б) маркетингові – файли cookie, які використовуються для представлення реклами, адаптованої до ваших інтересів, а також можуть використовуватися для налаштування вмісту та реклами, які надають Вам треті сторони, з якими ми співпрацюємо.

6. У багатьох випадках веб-браузер за замовчуванням дозволяє зберігати файли cookie на кінцевому пристрої користувача. Ви можете будь-коли видалити файли cookie, що зберігаються на Вашому кінцевому пристрої, або заблокувати можливість їх розміщення в налаштуваннях вашого веб-браузера.

7. Детальна інформація про те, як заблокувати/видалити файли cookie, доступна в розділі «Допомога» в меню веб-браузера. Наприклад, у браузері Internet Explorer файли cookie можна змінювати на рівні: Інструменти -> Властивості браузера -> Конфіденційність; у Mozilla Firefox: Інструменти -> Параметри -> Конфіденційність; у Google Chrome: Налаштування -> Показати розширені налаштування -> Конфіденційність -> Налаштування вмісту -> Файли cookie. Шляхи доступу можуть відрізнятися залежно від версії браузера, який використовується.

8. У рамках користування Інтернет-магазином Ви маєте можливість вибрати сферу використання технології файлів cookie, а потім висловити згоду відповідно до вибраної сфери. Залежно від того, на який обсяг використання технології cookie Ви погоджуєтесь, такі файли cookie буде встановлено на Вашому пристрої.

9. Файли cookie не завдають шкоди ні вам, ні вашому пристрою. Обмеження на використання файлів cookie можуть вплинути на деякі функції, доступні в Інтернет-магазині, увімкнути або суттєво перешкодити належному використанню Інтернет-магазину.

10. У зв’язку з тим, що Адміністратор співпрацює з іншими суб’єктами в рамках Інтернет-магазину, для цілей цієї співпраці браузер також зберігає файли cookie, які надходять від суб’єктів, з якими співпрацює Адміністратор. Таким чином вони збирають інформацію про переглянуті Товари. Файли cookie, які надсилаються цими суб’єктами, призначені, зокрема, для забезпечення належної роботи Інтернет-магазину та підвищення ефективності представлення реклами, яка відповідає Вашій активності в Інтернеті. Адміністратор використовує, зокрема, послуги таких суб’єктів, які використовують файли cookie в Інтернет-магазині: Google Analytics 4, Google Tag Manager, Google Ads (https://policies.google.com/privacy), Facebook.

 

 

VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Адміністратор залишає за собою право змінювати Політику

2. Ця версія Політики діє з 31.12. 2023 року.  

 

 

 

Назад